12.29.09 French Tuesdays / Otis, San Francisco - eyeofpassion